På vår reseblogg får du följa en barnfamilj från Vaxholm. Det planeras och funderas, såväl storstäder, äventyr som charter finns på agendan. Familjen består av Edith, Emil och Camilla. Edith får anses vara huvudpersonen - född i januari 2017.

This blog gives you a glimpse of family life in Vaxholm. Living in the heart of the Stockholm archipelago we enjoy to travel; near and far. The family consist of the father (Emil), the mother (Camilla) and Edith - born in January 2017.

Föräldraledig utomlands - vad gäller egentligen?

Föräldraledig utomlands - vad gäller egentligen?

Jag gillar egentligen lagar, förordningar och administration. Men föräldraförsäkringens logik överstiger min förmåga i vissa avseenden, det är ibland svårt att hänga med på vilka begränsningar som gäller tycker jag och trots höga ambitioner gjorde vi ett par (i efterhand uppenbara) missar när vi planerade vår föräldraledighet med Edith.

Hur som helst - det har säkert inte gått någon förbi i Sverige att vi har en fantastisk och unik möjlighet att vara hemma med våra barn i jämförelse med föräldrar i andra länder. Och dessutom får vi betalt under tiden! Helt otroligt och såklart en fin möjlighet att ta vara på. Vid tillfälle tänkte jag skriva ihop mina bästa tips för att få ut så mycket som möjligt av föräldraförsäkringen på hemmaplan, men just idag blir det fokus på vad som gäller vid utlandsvistelse.

Vill poängtera att allt som skrivs nedan är min tolkning och att det är viktigt att själv stämma av med försäkringskassan vad som gäller för just dig - särskilt vid utlandsvistelse kan det finnas flera specifika aspekter att beakta på individnivå. I samtal med Försäkringskassan fick jag inte direkt svar på mina frågor utan blev hänvisad till Vägledning för föräldrapenning, version 15. Där går att läsa i princip allt om tillämpningen av försäkringen och det är det underlag som används av handläggare i bedömningar när beslut ska fattas.

Mycket i livet är samma hemma som borta. Men kvällarna är oftast mer ljumma…

Mycket i livet är samma hemma som borta. Men kvällarna är oftast mer ljumma…

Viktigast att tänka på vid föräldrapenning utomlands

  • Om en förälder, som är bosatt i Sverige, lämnar landet anses föräldern fortfarande vara bosatt här om utlandsvistelsen bedöms vara maximalt ett år. Om föräldern arbetar/avser arbeta utomlands, vistas långa perioder utomlands, barnen går i skolan eller familjen har en andra bostad i ett annat land kan Försäkringskassan behöva utreda frågan vidare innan det beslutas om föräldern har rätt till föräldrapenning vid utlandsvistelsen.

  • Om en familj eller förälder vistas utanför EU/EES har föräldern rätt till bostadsbaserad föräldrapenning om vistelsen bedöms vara kortare än 6 månader. Om vistelsen bedöms vara längre tid försvinner rätten redan från dag 1.

  • För att få föräldrapenning behöver föräldern vårda barnet (dvs ägna tiden åt att vara med barnet). Det finns inga krav på att vården ska ske i Sverige.

Min tolkning av ovanstående är att så länge en planerar resor under föräldraledigheten som understiger 6 månader och ingen förälder kommer att arbeta i det nya landet, finns ingenting att oroa sig för. Detta under förutsättning att barnet inte lämnas till annan omvårdnad, så som förskola eller liknande, de dagar föräldern tar föräldrapenning. Och att föräldrarna är svenska medborgare och bor i Sverige.

Trivsam vardagskväll i Thailand, i väntan på storm

Trivsam vardagskväll i Thailand, i väntan på storm

Annat som är bra att tänka på vid föräldraledighet utomlands

  • När barnet har fyllt 1 år behöver föräldern ta ut föräldrapenning från försäkringskassan minst 5 dagar per vecka för att behålla sin SGI (sjukpenninggrundande inkomst).

  • De så kallade dubbeldagarna, dvs dagar när föräldrar kan vara hemma och få föräldrapenning samma tid samma dagar, måste tas ut innan barnet fyller 1 år.

  • Det första året kan en eller två föräldrar vara föräldralediga (samtidigt för samma barn) utan att ta ut föräldrapenning och utan att förlora SGI, så länge en klarar sig utan inkomst då förstås.

Mer om dessa allmänna aspekter kommer i ett inlägg lite längre fram!

Vilka är dina bästa tips kring föräldrapenning?

// Camilla

Incheckade på Aquila Rithymna Beach, Rethymnon, Kreta

Incheckade på Aquila Rithymna Beach, Rethymnon, Kreta