På vår reseblogg får du följa en barnfamilj från Vaxholm. Det planeras och funderas, såväl storstäder, äventyr som charter finns på agendan. Familjen består av Edith, Emil och Camilla. Edith får anses vara huvudpersonen - född i januari 2017.

This blog gives you a glimpse of family life in Vaxholm. Living in the heart of the Stockholm archipelago we enjoy to travel; near and far. The family consist of the father (Emil), the mother (Camilla) and Edith - born in January 2017.

Bästa kreditkort och försäkring på resan?

Bästa kreditkort och försäkring på resan?

Vilket kort är egentligen bäst för resor? Idag finns det en uppsjö av betalkort och kreditkort att välja mellan. Och varför ska man ens välja, kan man fråga sig, när ens bank villigt ger en såväl ett betal- och kreditkort utan att man ens bett om det? Det är en bra fråga och det beror kanske lite på vad man vill få ut av korten.

Jag kommer i det här inlägget att jämföra ett par olika kort som jag är lite intresserad av. Tyngdpunkten i jämförelsen ligger på de förmåner som på ett eller annat sätt är kopplat till resor, så som poängsystem, reseförsäkring och ersättningar för självrisk för hyrbilar. Eftersom vi inte har någon egen bil kommer jag inte rikta in mig på bensinstationernas kort, men där finns säkert också en del intressant att jämföra. Jag tar inte heller med kreditgränser (det varierar ju från person till person) och krediträntorna (jag betalar alltid räkningen innan någon ränta tillkommer).

När det gäller självrisk för hyrbilar (som vi har lite tråkiga erfarenheter av efter en liten fälg-incident i Stockholm...) tycks det finnas ett par begrepp att hålla koll på:

  • CDR: Collision damage reduction. Reducerar självrisken till en fast summa vid vagnskador, trafikskador osv.

  • CDW: Collision damage waiver. Eliminerar självrisken till 0:- vid vagnskador, trafikskador osv.

Beroende på vilket företag man hyr genom varierar kostnaderna för CDR och CDW samt vilken summa självrisken hamnar på med CDR.

Betalkortsfunderingar

Betalkortsfunderingar

Länsförsäkringar VISA
Till skillnad från övriga kort i jämförelsen är detta inte ett kreditkort, dvs pengarna dras direkt från det konto som det är kopplat till istället för att man får en räkning att betala efter varje månads användning. Årsavgiften för kortet är 275:-. När man handlar med kortet utomlands tillkommer ett valutaväxlingspåslag om 1,5% av valutakursen. Detta påslag tillkommer också vid kontantuttag i automat utomlands. Själva uttaget är gratis inom EU men kostar 35:- per uttag utanför EU. Om minst 75% av resan betalas med kortet ingår en reseförsäkring som gäller i 60 dagar i hela världen, under förutsättning att kostnaden överstiger 1500:-. Bland annat ingår ett avbeställningsskydd, ersättning vid bagageförsening, personförsening samt självriskreducering för hemförsäkring m.m. Även en olycksfallsförsäkring under resa ingår, men exvis sjukvårdskostnader täcks inte i detta.

COOP Medmera Mer Mastercard
Kortet är kopplat till ens medlemskap i COOP Medmera och avgiften per år är 348:-. Extrakort (för exvis annan familjemedlem men som är kopplat till samma konto/debiteras på samma räkning) är gratis. Att ta ut pengar i automat, såväl i Sverige som utomlands är gratis om man sätter in pengar på kortet innan. Har man inte satt in pengar utgår kreditränta, men själva uttaget är gratis. Att "ta ut pengar" via ett växlingskontor kostar 2%, minst 40:-. 0% i valutaväxlingspåslag. Man tjänar minst 1 Medmera-poäng per krona man handlar för på kortet och det går att växla Medmera-poäng till SAS Eurobonus-poäng. Den reseförsäkring som ingår täcker bland annat avbeställningsskydd, personförsening, missat anslutningsflyg och bagageförsening utomlands. Ingår gör också ett självriskskydd för hyrbil. Detta är lite nytt för mig så här kör vi ett citat för att det ska bli rätt:

Inträffar under utlandsvistelse en ersättningsbar skada på den hyrbil eller hyrd vespa/moped (högst 100 cc) som den försäkrade hyrt på resmålet av auktoriserad uthyrningsfirma och skadan till sin omfattning överstiger gällande självrisk, lämnas ersättning med ett belopp som motsvarar självrisken, dock högst 10 000 SEK per skada. Från ersättningen avräknas belopp som betalas av annan försäkringsgivare. Kostnaderna ska styrkas med kvitto i original.

Försäkringen gäller vid hyra av fordon under resa betald enligt punkt 9.1 eller om den försäkrade betalat fordonshyran till 100% med kortet på resmålet. I samband med fordonshyran ska även försäkringsskydd för fordonet tecknas hos uthyrningsfirman. Självriskskyddet gäller under hyrtiden, dock längst 60 dagar från avresa från hemmet eller annan plats i Norden där resan påbörjas.

Jag tolkar det som att man, om bilhyran är betald med kortet, inte ska behöva teckna någon CDW eller CDR och på så sätt kan minska den totala kostnaden för bilhyran något. Samtidigt står det ju att i samband med fordonshyran ska försäkringsskydd ha tecknats. Inte helt solklart det här, tycker jag! En annan intressant sak med detta kort är ett prisgaranti-skydd som innebär att om man köper en vara som kostar minst 400:- och inom 90 dagar hittar varan till ett pris som är minst 300:- billigare får man ersättning med prisskillnaden, dock max 2500:-. Bra grej de gånger man blir lite ledsen när något man köpt plötsligt hittas billigare i en annan affär, men kanske inte direkt relaterat till reseförmåner.

Santander Mitt kort+
Kostar 195:- per år. Jag hittar ingen information om extrakort, dvs. om det går att koppla ihop fler kort till en räkning. Att ta ut pengar kostar 3% eller lägst 35:-, under förutsättning att man satt in pengar på kortet. Annars tillkommer kreditränta också. Inget valutaväxlingspåslag vid köp utomlands. I detta kort ingår en reseförsäkring med bland annat avbeställningsskydd, personförsening och borttappat bagage. Självriskelimiring ingår:

Inträffar under resa en ersättningsbar skada på den hyrbil eller hyrd vespa/moped (högst 100 cc) som du hyrt på resmålet av auktoriserad uthyrningsfirma, lämnas ersättning för självrisken eller reparationskostnaden med upp till 15 000 kr. Detta gäller om du i samband med hyran tecknat tillräckligt försäkringsskydd.

Blir dock lite misstänksam mot "tillräckligt försäkringsskydd". Samma gällde för COOPs kort och det kanske är värt att kolla upp extra om man ska välja kort utifrån dessa parametrar.

SJ Prio Mastercard
Kortet är kopplat till ens medlemskap i SJ prio och beroende på nivå i medlemskapet varierar priset per år mellan 195-295:-. Man får dels 10-30% fler poäng när man bokar resor med SJ och utöver det 10-30 poäng per 100:- man handlar övrigt för med kortet. När man handlar utomlands tillkommer läggs ett valutaväxlingspåslag om 2% och när man tar ut kontanter i en uttagsautomat (såväl i Sverige som utomlands) tillkommer en avgift om 3% dock minst 40:-. Jag hittar ingen information om extrakort. Även här ingår förstås en reseförsäkring. I villkoren specificerar man att avbeställningsskyddet gäller resor bokade till en kostnad över 1000:-, om det inte rör sig om en tågresa då kostnaden endast behöver uppgå till 500:-. Man ersätter också särskilt stöld av bagage under tågresa. Ingen självriskreducering eller -eliminering ingår i kortet.

SAS Eurobonus World Mastercard
Kostar 395:- per år och är kopplat till ens medlemskap i SAS Eurobonus. Ett extrakort kostar 95:- per år. Beroende på var man handlar tjänar man in 10-20 poäng per 100:- man handlar för och det går att koppla samman korten så att alla poäng tillfaller samma medlemskonto hos Eurobonus. Att ta ut pengar i automat kostar 3%, dock minst 40:-, och vid köp utomlands 2% i valutaväxlingspåslag. Reseförsäkringen gäller även när man hyr stuga/lägenhet vilket jag inte såg specificerat i de andra kortens försäkringsvillkor (kan således vara värt att kolla upp specifikt om man hyr mycket boende på det sättet). Försäkringen täcker bland annat medicinsk invaliditet till följd av olycksfall under resa, försening av bagage och avbeställningsskydd.

SAS Eurobonus American Express Premium
Kostar 1000:- per år och är kopplat till ens SAS Eurobonus-medlemskap. Extrakort är gratis, dels ett till en själv och dels ett ytterligare. Uttag i automat kostar 4% (minst 25:-) och för köp utomlands tillkommer 2% i valutaväxlingspåslag. När man handlar tjänar man 15 eurobonuspoäng per 100:- och även här kan poängen tillfalla samma konto hos eurobonus. Poängen kan bland annat användas till flygresor och med detta kort ingår en möjlighet att (när man handlat för 150 000:- per kalenderår) få två biljetter till priset av en (när man använder poäng för att betala). Således blir det alltså halva priset på poängresorna, vilket med detta kort är möjligt en gång per år. Reseförsäkringen innefattar bland annat avbokningsskydd, ersättning för förlorade ägodelar och resedokument och olycksfallsförsäkring under resa.

SAS Eurobonus American Express Elite
Kostar 4000:- per år och är kopplat till ens SAS Eurobonus-medlemskap. Extrakort är gratis, dels ett till en själv och dels ett ytterligare. Även här gäller att uttag i automat kostar 4% (minst 25:-) och för köp utomlands tillkommer 2% i valutaväxlingspåslag. När man handlar tjänar man 20 eurobonuspoäng per 100:- och vad gäller möjligheten att köpa två bonusresor till priset av en kan man med detta kort nyttja den möjligheten två gånger per år istället för en (om man handlat för 150 000:- två gånger - totalt 300 000:- under kalenderåret). Med Elite-kortet erhåller man automatiskt silvernivå i Eurobonusprogrammet, vilket bland annat ger gratis tillgång till SAS lounger på vissa flygplatser under delar av året. Och så försäkringen. Den här reseförsäkringen skiljer sig avsevärt från övriga kort i jämförelsen, här ingår också sjukvård och allt därtill i reseförsäkringen om jag tolkar villkoren korrekt. Det som man normalt behöver komplettera via ett försäkringsbolag annars alltså, så som sjukvårdskostnader, sjuktransporter, akut tandvård, anhörigas besöksresor vid sjukhusvistelse och så vidare. Detta gäller utan självrisk, vilket inte gäller för den reseförsäkring jag tecknat via vårt försäkringsbolag. Utöver detta ingår bland annat olycksfallsförsäkring under resa, ersättning för borttappat bagage och förseningar.

Ett kort jag inte valt att jämföra närmare är American Express Platinum. Det verkar onekligen bra på många sätt men det kostar 500:- per månad. Riktigt så mycket handlar vi inte att det bli värt, oavsett eventuella förmåner.

Kvällsläsning

Kvällsläsning

Sammanfattning
COOP-kortets reseförsäkring är betydligt mer omfattande än Santanders, SJ:s och Eurobonus Mastercard. Santander har till del högre ersättningsbelopp och SJ har ett par särskilda villkor som kan vara intressanta om man reser mycket med tåg. Mest omfattande reseförsäkring av de jämförda korten har dock SAS Eurobonus American Express Elite, som också är det dyraste kortet.

Många av korten är gratis första året, så vill man testa sig fram till vilket kort som passar en bäst finns ju alla möjligheter. Kostnaderna varierar stort, ibland beroende på tillhörande konto/medlemskap och vilken nivå man befinner sig i där.

De flesta reseförsäkringar som ingår i korten gäller endast i 60 dagar från att man lämnar bostaden så ska man vara borta längre än så bör man (vilket naturligtvis behövs till viss del oavsett reslängd ändå eftersom kortens försäkringar inte täcker exvis sjukvårdskostnader utomlands) komplettera hos ett försäkringsbolag. Detta gäller då eventuellt inte om man väljer SAS Eurobonus American Express Elite.

Hyr man mycket bil är det nog värt att sätta sig in ordentligt i de olika begreppen som nämns relaterat till detta och kanske ringa och prata med de kortutgivare man är intresserad av för att exakt förstå vad som ingår. Vänner till mig har haft information från kortutgivaren att försäkring m.m. ska ingå vid bilhyra via kortet men väl på plats hos uthyrningsfirman inte fått OK på detta utan behövt teckna ytterligare försäkring på plats. Något av en djungel alltså.

Nu ska jag fördjupa mig lite i skillnaderna mellan SAS Elite-kortets reseförsäkring och den vi har via Länsförsäkringar som tillval. Kan kortet ersätta den försäkringen kan man ju räkna bort den kostnaden från kortavgiften som då blir mer rimlig!

// Camilla

Drömmen om Playmobil fun park

Drömmen om Playmobil fun park

Incheckade på Radisson Blu Sky City, Arlanda flygplats

Incheckade på Radisson Blu Sky City, Arlanda flygplats